எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தயாரிப்பில் இறங்கியது ஆர்ஆர் குளோபல்!

மின்சார இருசக்கர வாகன தயாரிப்பில் இறங்கி உள்ளதாக ஆர்ஆர் குளோபல் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தாெடர்ந்து பார்க்கலாம்.

எலெக்ட்ரிக் ஸ்கூட்டர் தயாரிப்பில் இறங்கியது ஆர்ஆர் குளோபல்!
மின்சார இருசக்கர வாகன தயாரிப்பில் இறங்கி உள்ளதாக ஆர்ஆர் குளோபல் நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை தாெடர்ந்து பார்க்கலாம்.