எல்லாரும் காத்து கிடந்த காரின் டெலிவரி தொடங்கியாச்சு... இவ்ளோ வசதி இருந்தா யாருக்குதான் பிடிக்காது

அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருந்த புதிய ஹூண்டாய் கிரெட்டா காரின் டெலிவரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

எல்லாரும் காத்து கிடந்த காரின் டெலிவரி தொடங்கியாச்சு... இவ்ளோ வசதி இருந்தா யாருக்குதான் பிடிக்காது
அனைவரும் ஆவலுடன் காத்திருந்த புதிய ஹூண்டாய் கிரெட்டா காரின் டெலிவரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது.