எழுத படிக்க தெரிந்தாலே தமிழக மீன்வளத் துறையில் உதவியாளர் வேலை

தமிழக மீன் வளத்துறையின் அசூர் மீன் பண்ணையில் காலியாக உள்ள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். திருச்சி மாவட்ட ஆடசியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மீன் வளத்துறையில் அசூர் மீன் பண்ணையில் இரண்டு மீன் வள...

எழுத படிக்க தெரிந்தாலே தமிழக மீன்வளத் துறையில் உதவியாளர் வேலை
தமிழக மீன் வளத்துறையின் அசூர் மீன் பண்ணையில் காலியாக உள்ள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு விருப்பமும் தகுதியும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். திருச்சி மாவட்ட ஆடசியர் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், மீன் வளத்துறையில் அசூர் மீன் பண்ணையில் இரண்டு மீன் வள உதவியாளர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளது. மீன் வள உதவியாளர் பணிக்கு விண்ணப்பிக்க விரும்புவோர் 18 வயது