ஐபோன் 8, ஐபோன் 8பிளஸ் சாதனங்களை இனி வாங்க முடியாது.!

ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து அருமையான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது, இந்நிலையில் ஐபோன் எஸ்இ202 மாடலை அறிமுகம் செய்த கையோடு ஐபோன்8 மற்றும் ஐபோன் 8பிளஸ் விற்பனையை நிறுத்தியுள்ளது.

ஐபோன் 8, ஐபோன் 8பிளஸ் சாதனங்களை இனி வாங்க முடியாது.!
ஆப்பிள் நிறுவனம் தொடர்ந்து அருமையான சாதனங்களை அறிமுகம் செய்து வருகிறது, இந்நிலையில் ஐபோன் எஸ்இ202 மாடலை அறிமுகம் செய்த கையோடு ஐபோன்8 மற்றும் ஐபோன் 8பிளஸ் விற்பனையை நிறுத்தியுள்ளது.