ஐபி முகவரியை வைத்து பயனாளர்களை பின்தொடர்கிறோம் - ஃபேஸ்புக் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்

செக் இன்னாக பதிவு செய்வது போன்றவற்றையெல்லாம் மீறி, பயனர்களின் ஐபி முகவரிக்குள் ஃபேஸ்புக் ஊடுருவுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஐபி முகவரியை வைத்து பயனாளர்களை பின்தொடர்கிறோம் - ஃபேஸ்புக் கூறிய அதிர்ச்சி தகவல்
செக் இன்னாக பதிவு செய்வது போன்றவற்றையெல்லாம் மீறி, பயனர்களின் ஐபி முகவரிக்குள் ஃபேஸ்புக் ஊடுருவுவது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.