ஒன்இந்தியா தமிழ் இணையதளத்திற்கு உதவி ஆசிரியர்கள்- நிருபர்கள் தேவை

சென்னை: இளம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒன்இந்தியா தமிழ் இணையதளத்தில் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. உங்களுக்கு நாட்டு நடப்பு அத்துப்படியா... நன்றாக எழுத வருமா.. நன்றாக தலைப்பு போட வருமா.. எந்த தலைப்பைக் கொடுத்தாலும் பிரித்து மேயும் திறமை உள்ளவரா.. எழுத்தில்...

ஒன்இந்தியா தமிழ் இணையதளத்திற்கு உதவி ஆசிரியர்கள்- நிருபர்கள் தேவை
சென்னை: இளம் பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஒன்இந்தியா தமிழ் இணையதளத்தில் ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. உங்களுக்கு நாட்டு நடப்பு அத்துப்படியா... நன்றாக எழுத வருமா.. நன்றாக தலைப்பு போட வருமா.. எந்த தலைப்பைக் கொடுத்தாலும் பிரித்து மேயும் திறமை உள்ளவரா.. எழுத்தில் சாதிக்க ஆர்வம் உள்ளதா...? அப்படியானால் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது. ஒன்இந்தியா தமிழ்