ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ் 2 நியோ ஸ்மார்ட்போன் மாடல் அறிமுகம்.! என்னென்ன அம்சங்கள்.!

ஒப்போ நிறுவனம் தனது புதிய ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ் 2 நியோ என்ற ஸ்மார்ட்போன் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது, ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை மற்றும் விலைப் பற்றிய தகவல்களை வெளியிடவில்லை அந்நிறுவனம். இப்போது இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைப்...

ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ் 2 நியோ ஸ்மார்ட்போன் மாடல் அறிமுகம்.! என்னென்ன அம்சங்கள்.!
ஒப்போ நிறுவனம் தனது புதிய ஒப்போ ஃபைண்ட் எக்ஸ் 2 நியோ என்ற ஸ்மார்ட்போன் மாடலை அறிமுகம் செய்துள்ளது, ஆனால் இந்த ஸ்மார்ட்போனின் விற்பனை மற்றும் விலைப் பற்றிய தகவல்களை வெளியிடவில்லை அந்நிறுவனம். இப்போது இந்த ஸ்மார்ட்போனின் பல்வேறு சிறப்பம்சங்களைப் பார்ப்போம்.