கேடிஎம் பைக்கின் அதி வேகமாக ஓடும் திறனை குறைத்த இளைஞர்.. எப்படி? ஏன்? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிரூவிங்க..!

இளைஞர் ஒருவர் தனது புத்தம் புதிய கேடிஎம் 390 அட்வென்சர் பைக்கை மாடிஃபை செய்து திறனை குறைத்திருக்கின்றார். இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கேடிஎம் பைக்கின் அதி வேகமாக ஓடும் திறனை குறைத்த இளைஞர்.. எப்படி? ஏன்? தெரிஞ்சா ஷாக் ஆயிரூவிங்க..!
இளைஞர் ஒருவர் தனது புத்தம் புதிய கேடிஎம் 390 அட்வென்சர் பைக்கை மாடிஃபை செய்து திறனை குறைத்திருக்கின்றார். இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.