கட், காப்பி, பேஸ்ட் வசதியைக் கண்டுபிடித்த லேரி டெஸ்லர் மறைவு

கணிணியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றான கட், காப்பி, பேஸ்ட் வசதியைக் கண்டுபிடித்த கணிணி விஞ்ஞானி லேரி டெஸ்லர் காலமானார்.

கட், காப்பி, பேஸ்ட் வசதியைக் கண்டுபிடித்த லேரி டெஸ்லர் மறைவு
கணிணியில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் முக்கியமான அம்சங்களில் ஒன்றான கட், காப்பி, பேஸ்ட் வசதியைக் கண்டுபிடித்த கணிணி விஞ்ஞானி லேரி டெஸ்லர் காலமானார்.