கணினித் தொழில்நுட்பத்தின் வரலாற்று முகம் விலகியது: பில் கேட்ஸ் கடந்து வந்த பாதை

கணினித் தொழில்நுட்பத்தை சர்வதேச அளவில் ஜனநாயகப்படுத்தியவர் என்று அறியப்படும் பில் கேட்ஸ், அவர் தொடங்கிய நிறுவனத்திலிருந்து விலகி சேவைப் பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள்ளப் போவதாக அறிவித்துள்ளது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

கணினித் தொழில்நுட்பத்தின் வரலாற்று முகம் விலகியது: பில் கேட்ஸ் கடந்து வந்த பாதை
கணினித் தொழில்நுட்பத்தை சர்வதேச அளவில் ஜனநாயகப்படுத்தியவர் என்று அறியப்படும் பில் கேட்ஸ், அவர் தொடங்கிய நிறுவனத்திலிருந்து விலகி சேவைப் பணிகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக்கொள்ளப் போவதாக அறிவித்துள்ளது பலரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளது.