கனெக்டெட் கார் நுட்பம் மூலமாக சகலத்தையும் வழங்கும் புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா!

புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா காரில் அதிக வசதிகளுடன் கூடிய புளூ லிங்க் என்ற பெயரிலான கனெக்டெட் கார் செயலி கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.

கனெக்டெட் கார் நுட்பம் மூலமாக சகலத்தையும் வழங்கும் புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா!
புதிய ஹூண்டாய் வெர்னா காரில் அதிக வசதிகளுடன் கூடிய புளூ லிங்க் என்ற பெயரிலான கனெக்டெட் கார் செயலி கொடுக்கப்பட இருக்கிறது. கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் காணலாம்.