கியா செல்டோஸ் போட்டியாக வரும் அசத்தலான புதிய ஸ்கோடா காஸ்மிக் எஸ்யூவி!

கியா செல்டோஸ் காருக்கு நேரடி போட்டியை தரும் வகையில் புதிய எஸ்யூவி மாடலை ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது. இந்த புதிய எஸ்யூவியின் சில முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

கியா செல்டோஸ் போட்டியாக வரும் அசத்தலான புதிய ஸ்கோடா காஸ்மிக் எஸ்யூவி!
கியா செல்டோஸ் காருக்கு நேரடி போட்டியை தரும் வகையில் புதிய எஸ்யூவி மாடலை ஸ்கோடா ஆட்டோ நிறுவனம் அறிமுகப்படுத்த இருக்கிறது. இந்த புதிய எஸ்யூவியின் சில முக்கிய விபரங்கள் வெளியாகி இருக்கின்றன. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.