கியா செல்டோஸ் மின்சார மாடல் அறிமுகம் குறித்த புதிய தகவல்கள்!

சக்திவாய்ந்த பேட்டரியுடன் கியா செல்டோஸ் காரின் எலெக்ட்ரிக் வெர்ஷன் அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

கியா செல்டோஸ் மின்சார மாடல் அறிமுகம் குறித்த புதிய தகவல்கள்!
சக்திவாய்ந்த பேட்டரியுடன் கியா செல்டோஸ் காரின் எலெக்ட்ரிக் வெர்ஷன் அறிமுகம் செய்யப்பட இருப்பதாக புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.