கார்களை ஹோம் டெலிவிரி தரும் பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா நிறுவனம்!

கொரோனா பிரச்னையால், கார்களை வீட்டிலேயே டெலிவிரி கொடுக்கும் புதிய திட்டத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம்.

கார்களை ஹோம் டெலிவிரி தரும் பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா நிறுவனம்!
கொரோனா பிரச்னையால், கார்களை வீட்டிலேயே டெலிவிரி கொடுக்கும் புதிய திட்டத்தை இந்தியாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது பிஎம்டபிள்யூ நிறுவனம்.