க்ரேட்வால் மோட்டார்ஸின் இந்திய ஹவால் எஃப்5 ப்ரீமியம் எஸ்யூவியின் தோற்றம் இதுதான்...!

சீனாவின் க்ரேட்வால் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் கால்பதித்த பின்னர் அறிமுகப்படுத்தவுள்ள முதல் மாடலாக ஹவால் எஃப்5 ப்ரீமியம் எஸ்யூவி உள்ளது. இந்த எஸ்யூவி மாடலின் இந்திய அறிமுகம் அடுத்த ஆண்டில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

க்ரேட்வால் மோட்டார்ஸின் இந்திய ஹவால் எஃப்5 ப்ரீமியம் எஸ்யூவியின் தோற்றம் இதுதான்...!
சீனாவின் க்ரேட்வால் மோட்டார்ஸ் நிறுவனம் இந்தியாவில் கால்பதித்த பின்னர் அறிமுகப்படுத்தவுள்ள முதல் மாடலாக ஹவால் எஃப்5 ப்ரீமியம் எஸ்யூவி உள்ளது. இந்த எஸ்யூவி மாடலின் இந்திய அறிமுகம் அடுத்த ஆண்டில் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.