காருதான் காஸ்ட்லி, காரணம் ரொம்ப சீப்பு... கோடி ரூபாய் காரில் 100கிமீ பயணித்த இளைஞர்... ஏன் தெரியுமா?

கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள காஸ்ட்லீ காரில் கிளம்பிய 100 கிமீ பயணித்த இளைஞர் ஒருவர் போலீசாரின் சோதனையின்போது கூறிய காரணம் காவலர்களையே அசரவைத்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

காருதான் காஸ்ட்லி, காரணம் ரொம்ப சீப்பு... கோடி ரூபாய் காரில் 100கிமீ பயணித்த இளைஞர்... ஏன் தெரியுமா?
கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள காஸ்ட்லீ காரில் கிளம்பிய 100 கிமீ பயணித்த இளைஞர் ஒருவர் போலீசாரின் சோதனையின்போது கூறிய காரணம் காவலர்களையே அசரவைத்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.