கரோனா தொடர்பாக ஒவ்வொரு நாளும் 1.8 கோடி போலி மின்னஞ்சல்கள்: கூகுள் தகவல்

கரோனா தொடர்பான செய்தி என ஒரு நாளைக்கு 1.8 கோடி போலி மின்னஞ்சல்கள் உலவுவதாக கூகுள் தெரிவித்துள்ளது. 

கரோனா தொடர்பாக ஒவ்வொரு நாளும் 1.8 கோடி போலி மின்னஞ்சல்கள்: கூகுள் தகவல்
கரோனா தொடர்பான செய்தி என ஒரு நாளைக்கு 1.8 கோடி போலி மின்னஞ்சல்கள் உலவுவதாக கூகுள் தெரிவித்துள்ளது.