கொரோனாவால் தாமதமாகும் இசுஸு பிஎஸ்6 கார்களின் அறிமுகங்கள்...

இசுஸு நிறுவனத்தின் பிஎஸ்6 வாகனங்கள் அனைத்தும் உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸினால் தாமதமாக அறிமுகமாகவுள்ளன. இந்நிறுவனம் அதன் பிஎஸ்6 மாடல்களை 2020-21 பொருளாதார ஆண்டின் பிற்பகுதியில் சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது.

கொரோனாவால் தாமதமாகும் இசுஸு பிஎஸ்6 கார்களின் அறிமுகங்கள்...
இசுஸு நிறுவனத்தின் பிஎஸ்6 வாகனங்கள் அனைத்தும் உலகம் முழுவதும் பரவி வரும் கொரோனா வைரஸினால் தாமதமாக அறிமுகமாகவுள்ளன. இந்நிறுவனம் அதன் பிஎஸ்6 மாடல்களை 2020-21 பொருளாதார ஆண்டின் பிற்பகுதியில் சந்தையில் விற்பனைக்கு கொண்டுவர திட்டமிட்டுள்ளது.