கொரோனாவால் தள்ளிப்போகும் கவாஸாகியின் புதிய 250சிசி பைக்கின் அறிமுகம்...

புதிய இசட்எக்ஸ்-25ஆர் பைக்கின் அறிமுகத்தை கவாஸாகி நிறுவனம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் குவார்ட்டர்-லிட்டர் ஸ்போர்ட் பைக்கான இசட்எக்ஸ்-25ஆர் பைக்கை பற்றி விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.

கொரோனாவால் தள்ளிப்போகும் கவாஸாகியின் புதிய 250சிசி பைக்கின் அறிமுகம்...
புதிய இசட்எக்ஸ்-25ஆர் பைக்கின் அறிமுகத்தை கவாஸாகி நிறுவனம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்தி வைத்துள்ளது. இந்நிறுவனத்தின் குவார்ட்டர்-லிட்டர் ஸ்போர்ட் பைக்கான இசட்எக்ஸ்-25ஆர் பைக்கை பற்றி விரிவாக இந்த செய்தியில் காண்போம்.