கொரோனாவால் வாகன டீலர்களுக்கு பெரும் இழப்பு... உதவி செய்ய அரசுக்கு கோரிக்கை!

கொரோனாவால் பல்வேறு வகையிலும் பெரும் இழப்பை சந்தித்து வருவதாக வாகன டீலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். பல வாகன டீலர்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.

கொரோனாவால் வாகன டீலர்களுக்கு பெரும் இழப்பு... உதவி செய்ய அரசுக்கு கோரிக்கை!
கொரோனாவால் பல்வேறு வகையிலும் பெரும் இழப்பை சந்தித்து வருவதாக வாகன டீலர்கள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர். பல வாகன டீலர்கள் பெரும் நஷ்டத்தை சந்திக்கும் அபாயமும் ஏற்பட்டுள்ளது.