கொரோனாவால் விலையுயர்ந்த பைக்கை இழந்த இளைஞர்! வேதனையில் இருந்தவருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! என்ன தெரியுமா?

கொரோனாவால் விலையுயர்ந்த பைக்கை இழந்தவருக்கு வீடு தேடி அதிர்ஷ்டம் வந்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கொரோனாவால் விலையுயர்ந்த பைக்கை இழந்த இளைஞர்! வேதனையில் இருந்தவருக்கு அடித்த ஜாக்பாட்! என்ன தெரியுமா?
கொரோனாவால் விலையுயர்ந்த பைக்கை இழந்தவருக்கு வீடு தேடி அதிர்ஷ்டம் வந்துள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.