கொரோனாவைவிட அதிக ஷாக் கொடுத்த ஹீரோ.. 2020ஐ விட மிக மோசமான வருஷம் ஒன்னு இருக்கவே முடியது!

கொரோனாவைவிட அதிக ஷாக்கைக் கொடுக்கும் வகையில் ஹீரோ நிறுவனம் ஓர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

கொரோனாவைவிட அதிக ஷாக் கொடுத்த ஹீரோ.. 2020ஐ விட மிக மோசமான வருஷம் ஒன்னு இருக்கவே முடியது!
கொரோனாவைவிட அதிக ஷாக்கைக் கொடுக்கும் வகையில் ஹீரோ நிறுவனம் ஓர் நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.