கொரோனாவை மீறி புதிய ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் இந்திய அறிமுகத்துக்கு தேதி குறித்த ட்ரையம்ஃப்!

கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில், தனது புதிய ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் பைக் மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு தேதி குறித்துள்ளது ட்ரையம்ஃப் பைக் நிறுவனம். கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

கொரோனாவை மீறி  புதிய ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் இந்திய அறிமுகத்துக்கு தேதி குறித்த ட்ரையம்ஃப்!
கொரோனா ஊரடங்கு அமலில் உள்ள நிலையில், தனது புதிய ஸ்ட்ரீட் ட்ரிப்பிள் ஆர்எஸ் பைக் மாடலை இந்தியாவில் அறிமுகப்படுத்துவதற்கு தேதி குறித்துள்ளது ட்ரையம்ஃப் பைக் நிறுவனம். கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.