கொரனோ அச்சம்... சென்னை ஃபோர்டு கார் ஆலையில் உற்பத்தி நிறுத்தம்

கொரோனா பரவி வருவதையடுத்து, சென்னையில் செயல்பட்டு ஃபோர்டு கார் ஆலையில் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரனோ அச்சம்... சென்னை ஃபோர்டு கார் ஆலையில் உற்பத்தி நிறுத்தம்
கொரோனா பரவி வருவதையடுத்து, சென்னையில் செயல்பட்டு ஃபோர்டு கார் ஆலையில் உற்பத்தி பணிகள் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.