கொரோனா உக்கிரம்: கெத்தான ஹீரோவின் எலெக்ட்ரிக் பைக் எப்போது வரும்?

உக்கிர ஆட்டம்போடும் கொரோனா வைரசால் இந்தியர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஹீரோ எலெக்ட்ரிக் ஏஇ-47 எலெக்ட்ரிக் பைக் கனவு கலைந்து போயுள்ளது.

கொரோனா உக்கிரம்: கெத்தான ஹீரோவின் எலெக்ட்ரிக் பைக் எப்போது வரும்?
உக்கிர ஆட்டம்போடும் கொரோனா வைரசால் இந்தியர்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த ஹீரோ எலெக்ட்ரிக் ஏஇ-47 எலெக்ட்ரிக் பைக் கனவு கலைந்து போயுள்ளது.