கொரோனா எஃபெக்ட்: ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவி விற்பனையில் பாதிப்பு!

கொரோனா போன்ற நெருக்கடிகளால், அண்மையில் விற்பனைக்கு வந்த ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவியின் விற்பனையில் சிறிய தொய்வு ஏற்பட்டது. எனி்னும், எஸ்யூவி மார்க்கெட்டில் தன்னை சிறந்த போட்டியாளராக தொடர்ந்து தக்க வைத்துள்ளது.

கொரோனா எஃபெக்ட்:  ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவி விற்பனையில் பாதிப்பு!
கொரோனா போன்ற நெருக்கடிகளால், அண்மையில் விற்பனைக்கு வந்த ஹூண்டாய் க்ரெட்டா எஸ்யூவியின் விற்பனையில் சிறிய தொய்வு ஏற்பட்டது. எனி்னும், எஸ்யூவி மார்க்கெட்டில் தன்னை சிறந்த போட்டியாளராக தொடர்ந்து தக்க வைத்துள்ளது.