கொரோனா சிகிச்சைக்காக வென்டிலேட்டர்களை உற்பத்தி செய்யப்போகும் மாருதி கார் நிறுவனம்!

கொரோனா பாதித்தவர்களின் சிகிச்சைக்காக வென்டிலேட்டர் உற்பத்தியை துவங்க இருக்கிறது மாருதி சுஸுகி.

கொரோனா சிகிச்சைக்காக வென்டிலேட்டர்களை உற்பத்தி செய்யப்போகும் மாருதி கார் நிறுவனம்!
கொரோனா பாதித்தவர்களின் சிகிச்சைக்காக வென்டிலேட்டர் உற்பத்தியை துவங்க இருக்கிறது மாருதி சுஸுகி.