கொரோனா தடுப்பு பணிகள்... ரூ.3 கோடி மதிப்புடைய உதவிகளை வழங்கும் பிஎம்டபிள்யூ!

கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக ரூ.3 கோடி மதிப்புடைய உதவிகளை வழங்க உள்ளதாக பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா கார் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழக கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்கு இந்த நிதி அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.

கொரோனா தடுப்பு பணிகள்... ரூ.3 கோடி மதிப்புடைய உதவிகளை வழங்கும் பிஎம்டபிள்யூ!
கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்காக ரூ.3 கோடி மதிப்புடைய உதவிகளை வழங்க உள்ளதாக பிஎம்டபிள்யூ இந்தியா கார் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக, தமிழக கொரோனா தடுப்புப் பணிகளுக்கு இந்த நிதி அதிக அளவில் பயன்படுத்தப்பட உள்ளது.