கொரோனா தடுப்பு போரில் டொயோட்டா இந்தியா நிறுவனம் களமிறங்கியது!

கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கான முயற்சிகளில் டொயோட்டா கார் நிறுவனமும் தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ளது.

கொரோனா தடுப்பு போரில் டொயோட்டா இந்தியா நிறுவனம் களமிறங்கியது!
கொரோனா தடுப்பு பணிகளுக்கான முயற்சிகளில் டொயோட்டா கார் நிறுவனமும் தீவிரமாக களமிறங்கி உள்ளது.