கரோனா தொடர்பான தவறான பதிவுகளை நீக்கும் ஃபேஸ்புக்

கரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த தவறான தகவல்களைத் தரும் பதிவுகளை ஃபேஸ்புக் தனது வலைதளத்திலிருந்து நீக்கி வருகிறது.

கரோனா தொடர்பான தவறான பதிவுகளை நீக்கும் ஃபேஸ்புக்
கரோனா வைரஸ் தொற்று குறித்த தவறான தகவல்களைத் தரும் பதிவுகளை ஃபேஸ்புக் தனது வலைதளத்திலிருந்து நீக்கி வருகிறது.