கொரோனா பிடியில் சிக்கிய அமெரிக்கா... உதவிகளை வாரி வழங்கும் எலான் மஸ்க்!

கொரோனா பிடியில் சிக்கியுள்ள அமெரிக்கர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவசங்களை வழங்குவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார் எலான் மஸ்க்.

கொரோனா பிடியில் சிக்கிய அமெரிக்கா... உதவிகளை வாரி வழங்கும் எலான் மஸ்க்!
கொரோனா பிடியில் சிக்கியுள்ள அமெரிக்கர்களுக்கு தேவையான மருத்துவ உபகரணங்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு கவசங்களை வழங்குவதில் மும்முரமாக ஈடுபட்டுள்ளார் எலான் மஸ்க்.