கொரோனா பிரச்னை... வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட ஃபோர்டு!

கொரோனா வைரஸ் பிரச்னையால் எழுந்துள்ள நிலைமையை கருத்திக் கொண்டு, வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகளை ஃபோர்டு இந்தியா கார் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

கொரோனா பிரச்னை... வாடிக்கையாளர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்புகளை வெளியிட்ட ஃபோர்டு!
கொரோனா வைரஸ் பிரச்னையால் எழுந்துள்ள நிலைமையை கருத்திக் கொண்டு, வாடிக்கையாளர்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகளை ஃபோர்டு இந்தியா கார் நிறுவனம் வெளியிட்டுள்ளது. அதன் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.