கொரோனோ பரவும் வாய்ப்பு... ஆஸ்திரேலிய ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் ரத்து!

கொரோனா பரவும் வாய்ப்பு இருப்பதையடுத்து, ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க இருந்த ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.

கொரோனோ பரவும் வாய்ப்பு... ஆஸ்திரேலிய ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் ரத்து!
கொரோனா பரவும் வாய்ப்பு இருப்பதையடுத்து, ஆஸ்திரேலியாவில் நடக்க இருந்த ஃபார்முலா-1 கார் பந்தயம் ரத்து செய்யப்பட்டு இருக்கிறது.