கரோனா வைரஸால் சர்வதேச மொபைல் கூட்டம் பாதிப்பு

ஸ்பெயின் நாட்டின் பார்சிலோனாவில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மொபைல் கூட்டம் கரோனா வைரஸ் பீதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. 

கரோனா வைரஸால் சர்வதேச மொபைல் கூட்டம் பாதிப்பு
ஸ்பெயின் நாட்டின் பார்சிலோனாவில் நடைபெறவுள்ள சர்வதேச மொபைல் கூட்டம் கரோனா வைரஸ் பீதியால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது.