கொரோனா வைரஸால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை... எம்ஜி இசட்எஸ் இவி காரின் விற்பனை அமோகம்...

இந்திய சந்தையில் எம்ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சமீபத்தில் அறிமுகமான இசட்எஸ் இவி காரின் கடந்த பிப்ரவரி மாத விற்பனை நிலவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.

கொரோனா வைரஸால் பெரிய பாதிப்பு இல்லை... எம்ஜி இசட்எஸ் இவி காரின் விற்பனை அமோகம்...
இந்திய சந்தையில் எம்ஜி மோட்டார்ஸ் நிறுவனத்தில் இருந்து சமீபத்தில் அறிமுகமான இசட்எஸ் இவி காரின் கடந்த பிப்ரவரி மாத விற்பனை நிலவரம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்த முழுமையான தகவல்களை இந்த செய்தியில் காண்போம்.