கொரோனா வைரஸ்: ஊழியருக்கு வைரஸ் இருப்பது தெரிந்து சாம்சங் செய்த காரியம்

உலக பொருளாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ள கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது சீனாவை கடந்து பல்வேறு உலகநாடுகளிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது.

கொரோனா வைரஸ்: ஊழியருக்கு வைரஸ் இருப்பது தெரிந்து சாம்சங் செய்த காரியம்
உலக பொருளாதாரத்திற்கு அச்சுறுத்தல் விடுத்துள்ள கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு தற்போது சீனாவை கடந்து பல்வேறு உலகநாடுகளிலும் எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது.