கரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் குறையும் ஐபோன் விநியோகம் 

கரோனா வைரஸ் பரவுவதால் ஆப்பிள் ஐபோன் விநியோகம் உலக அளவில் பாதிப்படையவுள்ளது. இதை அந்த நிறுவனமே அறிவித்துள்ளது.

கரோனா வைரஸ் பாதிப்பால் குறையும் ஐபோன் விநியோகம் 
கரோனா வைரஸ் பரவுவதால் ஆப்பிள் ஐபோன் விநியோகம் உலக அளவில் பாதிப்படையவுள்ளது. இதை அந்த நிறுவனமே அறிவித்துள்ளது.