கார், பைக் காப்பீட்டுக்கு ஒரு மாதம் போனஸ்... அக்கோ நிறுவனம் அதிரடி ஆஃபர்!

கொரோனா கழுத்தை நெருக்கி வரும் நிலையில், கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகன உரிமையாளர்களுக்கு அதிரடியான ஆஃபர் ஒன்றை அக்கோ காப்பீட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.

கார், பைக் காப்பீட்டுக்கு ஒரு மாதம் போனஸ்... அக்கோ நிறுவனம் அதிரடி ஆஃபர்!
கொரோனா கழுத்தை நெருக்கி வரும் நிலையில், கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகன உரிமையாளர்களுக்கு அதிரடியான ஆஃபர் ஒன்றை அக்கோ காப்பீட்டு நிறுவனம் அறிவித்துள்ளது.