கார் விற்பனை அதிகரிக்க வாய்ப்பு... உற்பத்தியை துவங்க மாருதி ஆயத்தம்!

கொரோனாவால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையால் கார் விற்பனை எகிடுதகிடாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால், உற்பத்தியை மீண்டும் துவங்குவதற்கான முயற்சிகளை மாருதி கையில் எடுத்துள்ளது.

கார் விற்பனை அதிகரிக்க வாய்ப்பு... உற்பத்தியை துவங்க மாருதி ஆயத்தம்!
கொரோனாவால் எழுந்துள்ள சூழ்நிலையால் கார் விற்பனை எகிடுதகிடாக அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு இருப்பதால், உற்பத்தியை மீண்டும் துவங்குவதற்கான முயற்சிகளை மாருதி கையில் எடுத்துள்ளது.