கவாஸாகி இசட்900 பைக்கிற்கு குவியும் வரவேற்பு... இதுதான் இப்போதைக்கு டாப்...

கவாஸாகி நிறுவனத்தின் சிறந்த விற்பனை மாடலாக இசட்900 மாடல் பைக் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் இந்நிறுவனத்தின் நிஞ்சா 300 மாடலின் தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் அதன் இடத்தை தற்போது இசட்900 பைக் பிடித்துள்ளது.

கவாஸாகி இசட்900 பைக்கிற்கு குவியும் வரவேற்பு... இதுதான் இப்போதைக்கு டாப்...
கவாஸாகி நிறுவனத்தின் சிறந்த விற்பனை மாடலாக இசட்900 மாடல் பைக் முன்னேற்றம் கண்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில் இந்நிறுவனத்தின் நிஞ்சா 300 மாடலின் தயாரிப்பு நிறுத்தப்பட்டது. இதனால் அதன் இடத்தை தற்போது இசட்900 பைக் பிடித்துள்ளது.