சிஎஃப் மோட்டோ 300எஸ்ஆர் பைக்கிற்கு காத்திருந்தது போதும்... விரைவில் வருகை தருகிறது இந்த 300சிசி பைக்

சிஎஃப் மோட்டோ நிறுவனத்தின் 300 எஸ்ஆர் பைக் மாடல் இந்த வருட இறுதிக்குள்ளாக இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக நம்ப தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.

சிஎஃப் மோட்டோ 300எஸ்ஆர் பைக்கிற்கு காத்திருந்தது போதும்... விரைவில் வருகை தருகிறது இந்த 300சிசி பைக்
சிஎஃப் மோட்டோ நிறுவனத்தின் 300 எஸ்ஆர் பைக் மாடல் இந்த வருட இறுதிக்குள்ளாக இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளதாக நம்ப தகுந்த வட்டாரங்களில் இருந்து தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளன. இதுகுறித்த கூடுதல் தகவல்களை இந்த செய்தியில் பார்ப்போம்.