சகல வசதிகளுடன் ஓர் அசத்தலான ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்!

தலைக்கவசம் என்பது மோட்டார்சைக்கிளில் செல்வோருக்கான அடிப்படை பாதுகாப்பு அம்சமாக இருக்கிறது. ஆனால், அதையும் தாண்டி இப்போது பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் அதில் புகுத்துப்பட்டு வருகின்றன.

சகல வசதிகளுடன் ஓர் அசத்தலான ஸ்மார்ட் ஹெல்மெட்!
தலைக்கவசம் என்பது மோட்டார்சைக்கிளில் செல்வோருக்கான அடிப்படை பாதுகாப்பு அம்சமாக இருக்கிறது. ஆனால், அதையும் தாண்டி இப்போது பல்வேறு நவீன தொழில்நுட்ப அம்சங்கள் அதில் புகுத்துப்பட்டு வருகின்றன.