சத்தமில்லாமல் ஆடியோ, வீடியோ ரெக்கார்டிங் செயலி Dolby On அறிமுகம்.! ஆப்பிள்-ஆண்ட்ராய்டு.

இப்போது வரும் புதிய புதிய செயலிகள் நமக்கு பல்வேறு வகையில் பயனுள்ள வகையில் இருக்கிறது என்றுதான் கூறவேண்டும், குறிப்பாக நமது தினசரி வேலைகளை சுலபமாக்கும் வகையில் உள்ளது என்பது தான உண்மை.

சத்தமில்லாமல் ஆடியோ, வீடியோ ரெக்கார்டிங் செயலி Dolby On அறிமுகம்.! ஆப்பிள்-ஆண்ட்ராய்டு.
இப்போது வரும் புதிய புதிய செயலிகள் நமக்கு பல்வேறு வகையில் பயனுள்ள வகையில் இருக்கிறது என்றுதான் கூறவேண்டும், குறிப்பாக நமது தினசரி வேலைகளை சுலபமாக்கும் வகையில் உள்ளது என்பது தான உண்மை.