சத்தமில்லாமல் வந்த புதிய மஹிந்திரா பொலிரோ பிஎஸ்6 மாடல்... வியக்க வைக்கும் விலை பட்டியல்!

புதுப்பொலிவுடன் மிக சவாலான விலையில், மஹிந்திரா பொலிரோ எஸ்யூவி விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. விலை மற்றும் கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.

சத்தமில்லாமல் வந்த புதிய மஹிந்திரா பொலிரோ பிஎஸ்6 மாடல்... வியக்க வைக்கும் விலை பட்டியல்!
புதுப்பொலிவுடன் மிக சவாலான விலையில், மஹிந்திரா பொலிரோ எஸ்யூவி விற்பனைக்கு அறிமுகம் செய்யப்பட்டு இருக்கிறது. விலை மற்றும் கூடுதல் விபரங்களை இந்த செய்தியில் விரிவாகப் பார்க்கலாம்.