சாதனை படைக்கும் பிஎஸ்எல்வி ! அரைசதம் அடித்த இஸ்ரோ..!

சந்திரயான், செவ்வாய், ஆஸ்ட்ரோசாட், எஸ்ஆர்இ-1, நாவிக் ஆகிய முக்கிய விண்கலங்கள், செயற்கைக்கோள்களை ஏந்தி விண்ணில் பாய்ந்த பெருமை கொண்டது பிஎஸ்எல்வி.

சாதனை படைக்கும் பிஎஸ்எல்வி ! அரைசதம் அடித்த இஸ்ரோ..!
சந்திரயான், செவ்வாய், ஆஸ்ட்ரோசாட், எஸ்ஆர்இ-1, நாவிக் ஆகிய முக்கிய விண்கலங்கள், செயற்கைக்கோள்களை ஏந்தி விண்ணில் பாய்ந்த பெருமை கொண்டது பிஎஸ்எல்வி.