சென்னையில் டட்சன் ரெடிகோ ஃபேஸ்லிஃப்ட் கார் சோதனை ஓட்டம்...

டட்சன் நிறுவனத்தின் ரெடிகோ மாடல் முக்கியமான சில அப்டேட்களுடன் விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த புதிய மாடல் கார் சென்னைக்கு அருகே சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் டட்சன் ரெடிகோ ஃபேஸ்லிஃப்ட் கார் சோதனை ஓட்டம்...
டட்சன் நிறுவனத்தின் ரெடிகோ மாடல் முக்கியமான சில அப்டேட்களுடன் விரைவில் இந்திய சந்தையில் அறிமுகமாகவுள்ளது. இந்நிலையில் இந்த புதிய மாடல் கார் சென்னைக்கு அருகே சோதனை ஓட்டத்தில் ஈடுப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.