சென்னையில் 'ட்ரெய்னீ அசோசியேட்'டுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ

சென்னை: சென்னையில் உள்ள வெர்டெக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ட்ரெய்னீ அசோசியேட் தேவை. சென்னையில் உள்ள வெர்டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் ட்ரெய்னீ அசோசியேட்டுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ செப்டம்பர் 26ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பணி விபரம்: அனுபவம்: தேவையில்லைபணியிடம்:...

சென்னையில் 'ட்ரெய்னீ அசோசியேட்'டுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ
சென்னை: சென்னையில் உள்ள வெர்டெக்ஸ் நிறுவனத்திற்கு ட்ரெய்னீ அசோசியேட் தேவை. சென்னையில் உள்ள வெர்டெக்ஸ் நிறுவனத்தில் ட்ரெய்னீ அசோசியேட்டுக்கான வாக் இன் இன்டர்வியூ செப்டம்பர் 26ம் தேதி முதல் 30ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. பணி விபரம்: அனுபவம்: தேவையில்லைபணியிடம்: சென்னைதகுதி: ஏதாவது பட்டம் அல்லது டிப்ளமோஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் நன்றாக பேச தெரிந்திருக்க