சென்னையில் தயாரான 'சூரன்'... இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா போர் வாகனம்!

இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லாமல் சென்று போரிடும் தானியங்கி வாகனத்தை சென்னையை சேர்ந்த நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்த வாகனத்தின் சிறப்புகளை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.

சென்னையில் தயாரான 'சூரன்'... இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லா போர் வாகனம்!
இந்தியாவின் முதல் ஆளில்லாமல் சென்று போரிடும் தானியங்கி வாகனத்தை சென்னையை சேர்ந்த நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்கிறது. இந்த வாகனத்தின் சிறப்புகளை இந்த செய்தியில் பார்க்கலாம்.