சியோமியின் 60-இன்ச், 75-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகள் அறிமுகம்.! விலை இவ்வளவு தான்.!

சியோமி நிறுவனம் தனது புதிய 75-இன்ச் அளவிலான சியோமி புல் ஸ்க்ரீன் டிவி ப்ரோ மற்றும் 60-இன்ச் மி டிவி 4ஏ மாடல்களையும் சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் டிவி மாடல்கள் சிறந்த தொழில்நுட்ப வசதியுடன் வெளிவந்துள்ளதால் அதிக வரவேற்பை...

சியோமியின் 60-இன்ச், 75-இன்ச் ஸ்மார்ட் டிவிகள் அறிமுகம்.! விலை இவ்வளவு தான்.!
சியோமி நிறுவனம் தனது புதிய 75-இன்ச் அளவிலான சியோமி புல் ஸ்க்ரீன் டிவி ப்ரோ மற்றும் 60-இன்ச் மி டிவி 4ஏ மாடல்களையும் சீனாவில் அறிமுகம் செய்துள்ளது, குறிப்பாக இந்த ஸ்மார்ட் டிவி மாடல்கள் சிறந்த தொழில்நுட்ப வசதியுடன் வெளிவந்துள்ளதால் அதிக வரவேற்பை பெரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.