ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் இரண்டாவது லாட் டெலிவிரி எப்போது? - புதிய தகவல்கள்!

ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவியின் முதல் லாட் விற்று தீர்ந்த நிலையில், இரண்டாவது லாட்டிற்கான டெலிவிரி குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.

ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் இரண்டாவது லாட் டெலிவிரி எப்போது? - புதிய தகவல்கள்!
ஜீப் ரேங்லர் ரூபிகன் எஸ்யூவியின் முதல் லாட் விற்று தீர்ந்த நிலையில், இரண்டாவது லாட்டிற்கான டெலிவிரி குறித்த புதிய தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது.